Projekt 1700 - 2015

 

Hur ska vi i 2015 designa en produkt från 1700?

I september blev det 'Hej Pall!'.

Inomkort säljer vi

 

våra produkter via

 

  nordic design collective

SKEMM by Daggdesign

Sveden 42

78053 Nås

072 - 203 25 98

info@skemm.se